Informatie in verband met coronavirus

Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle! Daarom houden we ons in Zuid-Limburg aan het stappenplan van de Rijksoverheid. Check de websites van de aanbieders voor actuele maatregelen.

Gruizenkerkje

Sittard Bezoek website

Gruizenkerkje

Gruizenkerkje Gruizenstraat 7Sittard Naar de website
Een bewogen geschiedenis In 1609 werd in Sittard officieel de protestantse gemeente gesticht door de aanstelling van de eerste predikant. In 2009 vierden we met trots het 400 jarig bestaan. Pas na de godsdienstvrijheid in 1632 werd het mogelijk om een eigen kerk te bouwen en dit gebeurde door Johan Lemmens in 1634; de kerk bestaat dus nu ruim 375 jaar. Het gebouw lag destijds geheel verscholen tussen de rest van de bebouwing van de Gruizenstraat. In 1680, na de verwoesting tijdens de Franse bezetting (1677), werd de kerk herbouwd. In 1684 werd de klokkentoren gebouwd en werd luiden van de klok officieel toegestaan.

In de loop van de jaren is de kerk diverse malen veranderd en aangepast, o.a. door een verhoging van de vloer in 1808. Dit was nodig om het regelmatig onder water staan van de kerk te voorkomen. Oorzaak was een onenigheid tussen de kerk en een molenaar. Er lagen nl. twee molens aan de nu overkluisde en langs de kerk lopende beek, één ter hoogte van Drenth’s bloemenzaak en de ander ter hoogte van City restaurant. Deze laatste molenaar zette van tijd tot tijd de sluizen dicht en dan liep de kerk onder water ...

In de volksmond werd gesproken over het “geuzenklompje” (dit t.g.v. de lage toren en hoge dak). De kerktoren werd toen verhoogd, zodat een luidklok geplaatst kon worden en klokluiden was vanaf toen mogelijk. Tijdens de voorlaatste restauratie van 1975 tot 1978 werd alles in de oude staat, van 1835, hersteld. Dit is nog zichtbaar in het metselwerk aan de zijkant: de entree was toen aan de zijkant en er waren meerdere, kleine ramen. Tegelijkertijd werden de vakwerkhuisjes uit 1593 gerestaureerd, deze waren blijkbaar tijdens de Franse Bezetting niet verwoest, en wat vroeger twee aparte woningen waren, werden nu één geheel. De vakwerkhuisjes kwamen in gebruik van de protestantse gemeente en werden gebruikt als consistorie, voor vergaderingen etc. Ondanks het feit dat de kerk en de vakwerkhuisjes vrij lagen, tussen alle winkels, viel het menigeen niet op dat hier een kerk lag, laat staan dat men er binnen was geweest.

In 2010 is de Protestantse Stichting Kerk Gruizenstraat in het leven geroepen om beide panden te gaan beheren en er een nieuwe bestemming aan te geven.

In 2013 was het dan zover: de laatste renovatie, waarbij de kerk een nieuwe inrichting heeft gekregen en de vakwerkhuisjes een nieuwe functie.

Waren in het verleden beide panden nauwelijks zichtbaar, nu presenteren zij zich als een pareltje in de binnenstad !!

Overzicht

Adres
Gruizenstraat 7, Sittard
Openingstijden en tarieven

Bekijk de website voor actuele openingstijden

Gehandicapten

Er zijn geen noemenswaardige gehandicaptenvoorzieningen

Deel deze pagina met je familie en vrienden

Terug naar de website